Általános Szerződési Feltételek

YUSPIFY szolgálatás – v1.0

2021.09.23.

A GRAVITY Yuspify Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Szerződés) kötelező, jogi érvényű megállapodást hoznak létre a Gravity Research & Development Zrt. (a továbbiakban: GRAVITY) és az Ön, illetve az Ön által képviselt szervezet között az alábbiakban meghatározott Szolgáltatásra vonatkozóan. Ez a Szerződés csak jogi személyek között jön létre, tehát a Szerződés elfogadásával Ön kijelenti, hogy mint jogi személy arra jogosult képviselője szerződik az Ön által képviselt szervezet nevében, és nem magánszemélyként.

A regisztráció során az „Elfogadom” gombra kattintva, vagy a Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen Szerződést és annak feltételeit – ezzel technikailag is létrejön az Ön szervezete és a GRAVITY között a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés, amelyet elektronikus úton elküldünk Önnek a regisztrációkor használt e-mail címére a Szerződés megkötésének visszaigazolására. A Szerződés nyelve a magyar. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, elektronikus úton a GRAVITY tárolja, a Szerződést Ön ezen a linken a későbbiekben is elérheti.

Az elfogadás egyúttal azt is jelenti, hogy kijelenti, hogy jogosult arra, hogy képviselje a szerződő jogi személyt és esetleges kapcsolt vállalkozásait a jelen Szerződés megkötésénél, és nevükben kötelezettséget vállaljon a jelen Szerződés vonatkozásában. Ebben az esetben az „Ön” és képzett alakjai kifejezés erre az Ön által képviselt jogi személyre és esetleges kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik.

Nem használhatja a Szolgáltatást vagy az ahhoz történő hozzáférést a Szolgáltatás elérhetőségének, teljesítményének vagy funkcionalitásának ellenőrzésére, felderítésére, vagy bármilyen összehasonlító (benchmarking), vagy versenyző tevékenység céljára.

1. FELEK

A jelen Szerződés Ön, illetve az Ön által képviselt azon szervezet, amelynek nevében elfogadja a feltételeket (a továbbiakban: Ön vagy Ügyfél) és a GRAVITY között jön létre.

2. FELHASZNÁLÓI, FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell és létre kell hoznia egy online felhasználói fiókot, amelyet a Szolgáltatás használatának kezelésére szolgál (a továbbiakban: Fiók). A Fiók létrehozása során minden szükséges információt meg kell adnia, és azoknak minden tekintetben teljesnek és pontosnak kell lenniük. Fiókját és annak jelszavát titokban kell tartania. Egyedül Ön a felelős a Fiókján keresztül kezdeményezett minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a GRAVITY-t a Fiókja bármilyen jogosulatlan használatáról. Tudomásul veszi, hogy a GRAVITY munkatársai vagy megbízottjai időről időre bejelentkezhetnek a Szolgáltatásba az Ön Fiókja alatt, és hozzáférhetnek és használhatják az Ügyféladatokat (definíciót ld. később) és a Fiókjában található egyéb információkat kizárólag a Szolgáltatás biztosítása, karbantartása, támogatása vagy javítása érdekében.

Egy Fiók egy Weboldal fenntartását teszi lehetővé. Amennyiben a Szolgáltatást több Weboldalhoz kívánja használni, minden egyes Weboldalhoz külön regisztrálnia szükséges, és külön Fiókot kell létrehoznia.

Minden egyes Fiók külön előfizetésnek minősül, de amennyiben az előfizetés során regisztrált jogi személy neve és a hozzárendelt bankkártya adatok megegyeznek. a többi Fiókkal együttesen kerülnek számlázásra.

3. YUSPIFY

A Yuspify egy felhőalapú ajánlórendszer-szolgáltatás, ami e-kereskedelmi áruházakban (webáruházakban) történő használatra szolgál. A Yuspify használatához – amennyiben rendelkezésre áll – telepítenie kell a GRAVITY által az Ön e-kereskedelmi platformjához biztosított bővítményt, vagy egyéb esetben kövesse a GRAVITY által leírt instrukciókat. Ezek a technológiák segítenek a Weboldalon található termékadatok, felhasználói preferenciák és viselkedési adatok (kattintási adat) rögzítésében, tárolásában és elemzésében, valamint a Yuspify-ba való feltöltésében. A Termék Katalógus (termékadatok) rendszeresen frissül(nek). A Yuspify feldolgozza és elemzi a Weboldalról származó adatokat a GRAVITY saját fejlesztésű technológiája segítségével, és megválaszol Ön Weboldaláról érkező az ajánláskéréseket az Ön felhasználói számára személyre szabott intelligens termékajánlásokkal. A Yuspify Szolgáltatás része a Yuspify Dash web alapú irányítópult, ahol saját igényei szerint egyedire szabhatja a Yuspify dizájnját, valamint az analitikán keresztül figyelemmel kísérheti a Yuspify Weboldalon nyújtott teljesítményét.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában Ön a Yuspify-t kizárólag a Weboldalával kapcsolatban és céljaira használhatja. Ön – a GRAVITY-vel kötött eltérő megállapodás hiányában – KIZÁRÓLAG a Weboldalon jogosult bemutatni a Yuspify segítségével készült kimutatásokat, és azokat csak a Weboldalon teheti elérhetővé.

A GRAVITY folyamatosan fejleszti a Yuspify Szolgáltatásokat. Ezért a Yuspify Szolgáltatásait értesítés nélkül módosíthatjuk funkciók eltávolításával, módosításával vagy hozzáadásával. A Yuspify-ban bekövetkezett lényeges változásokról tájékozatjuk Önt a www.yuspify.com weboldalon. Amennyiben nem kívánja elfogadni a Yuspify-ban bekövetkezett jelentős változásokat, akkor bármikor abbahagyhatja a Yuspify használatát, és/vagy felmondhatja a jelen Szerződést, írásban, e-mailben megküldött felmondással, az alábbiakban (14. pont: Időbeli hatály és megszüntetés) részletezettek szerint.

A GRAVITY és a Yuspify a GRAVITY Research & Development Zrt. szerzői joga, védjegye, üzleti titka és egyéb szellemi tulajdonjogai által védettek. A Yuspify-ra a jelen Szerződés a továbbiakban Szolgáltatás-ként hivatkozik.

A Szolgáltatás az Ön sikeresen regisztrációjának napján kezdődik („Kezdőnap”) a Próbaidőszakkal. A Szolgáltatás a Próbaidőszak lejártával fizetőssé válik, amelyről Önt a GRAVITY elektronikus úton értesíti.

4. A WEBOLDAL

Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a Weboldaláért és minden olyan adatért, szöveges tartalomért, linkekért, információért, képért és/vagy bármilyen más anyagért (a továbbiakban: Tartalom), amellyel kapcsolatban úgy dönt, hogy a Yuspify használatával megjeleníti a Weboldalán.

Ön nem használhatja a Szolgáltatásokat semmilyen jogellenes vagy meg nem engedett célra. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Weboldalra vonatkozó összes helyi jogszabályt, különösen az adatvédelemre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényeket és előírásokat. Ha szükséges, Ön felelős azért, hogy tájékoztassa a felhasználókat a tevékenységünkről, és megszerezze a felhasználók hozzájárulását ahhoz, hogy tároljuk és kezeljük a Weboldalán gyűjtött adatokat a jelen Szerződésnek megfelelően, és adott esetben marketingüzeneteket küldjünk Weboldalán az Ön  felhasználóinak .

Jogosultak vagyunk, de nem kötelességünk felfüggeszteni vagy megszüntetni a Szolgáltatások Ön általi használatát, amennyiben saját jogkörünkben úgy értékeljük, hogy a Tartalom vagy az Ön Weboldala jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy más módon kifogásolható, vagy megsérti a jelen Szerződést.

5. SZOLGÁLTATÁS ÉS TÁMOGATÁS

A GRAVITY saját belátása szerint

 1. technikai dokumentációt biztosít a Szolgáltatások szoftveréhez (a rendelkezésre álló kódpéldákkal együtt),
 2. technikai támogatást kínál a GRAVITY weboldalán közzétett Árlista szerint költségtérítés ellenében, és
 3. frissítéseket és híreket biztosít az új funkciókkal, verziókkal és technológiai frissítésekkel kapcsolatban.

A támogatás mértéke az előfizetett Szolgáltatás szintjétől függően változhat.

6. DÍJAK

A Szolgáltatás igénybevételéhez a GRAVITY – mindenkor aktuális – Árlistájában meghatározott díjak megfizetése szükséges, amely elérhető a https://yuspify.com/arazas/ címen. A GRAVITY időről időre módosíthatja az Árlistát.

A Szolgáltatási díjak akkor sem téríthetők vissza, ha Ön felmondja a Szerződést.

7. SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1 CSOMAGOK

A GRAVITY kétféle lehetőséget kínál a Szolgáltatás használatához. Felhívjuk a figyelmét, hogy az „A” csomag az alapértelmezett, a „B” csomag pedig a hello@yuspify.com e-mail címre érkező írásbeli kérésére érhető el.

 1. „A” csomag: az előfizetés a felhasznált ajánláskérések után fizetendő az Árlista szerint a meghatározott ütemezésben és egységáron;
 2. „B” csomag: a Szolgáltatás díjai – egy csökkentett összegű alapdíj mellett – a Yuspify ajánlásaiból származó bevétel alapján kerülnek felszámításra .

Minden hónap elején kiszámlázásra kerül az előfizetésének (Csomagnak) adott hónapra vonatkozó alapdíja. Minden hónap elején kiszámlázásra kerül továbbá az „A” csomag esetén az előfizetés által nem tartalmazott, előző havi extra ajánláskérések díja, „B” csomag esetén az előző havi bevételből a GRAVITY-t megillető bevételrész. Az alábbi táblázat összefoglalja a díjtípusokat mindkét típusú csomag esetében. Az ajánláskérések száma, valamint a Yuspify ajánlásaiból származó bevételt a GRAVITY nyilvántartja és naprakészen megjeleníti a Yuspify Dash analitikai oldalán.

Előfizetés típusaElőre fizetett díjUtólagosan fizetett díj
„A” csomag: rögzített számú ajánláskérést tartalmaz (több szint is rendelkezésre áll)A kiválasztott szint szerinti alapdíj az adott hónapraA korlát túllépése esetén az extra ajánláskérés díjai az előző hónapra vonatkozóan
„B” csomag: alapdíj + bevételrészesedésAlapdíj az adott hónapraAz előző havi bevételmegosztás.

„A” csomag utólagos díjfizetés: Ha Ön több ajánláskérést használ a Fiókjához tartozó előfizetési szintnél, akkor a havi előfizetése feletti ajánláskérésekért külön díjat számítunk fel, az Ön csomagjához tartozó aktuális Árlista szerint.

„B” csomag utólagos díjfizetés: Ha a Yuspify által termelt bevétel alapján a bevételrészesedés az adott szolgáltatási hónap után kerül felszámításra az aktuális Árlista szerint. Amennyiben a bevételrészesedés nem haladja meg az alapdíjat, akkor nem kerül felszámolásra, egyéb esetben pedig az alapdíj levonása után kerül felszámolásra.

Az A-csomag előfizetési szintjét bármikor módosíthatja. Az új szint árazása azon hónapot követő hónap első napjától lesz alkalmazandó, amelyben módosította.

Ön szakértői szolgáltatásokat (képzési, támogatási vagy tanácsadási szolgáltatást) rendelhet a GRAVITY-től úgy, hogy a felek e-mailben rögzítik az ezekre vonatkozó egyeztetés részleteit, amelyre az óránkénti szakmai szolgáltatási díjakat kell alkalmazni, a mindenkori Árlista szerint.

7.2 Számlázás

A GRAVITY elektronikus úton állítja ki számláit. A jelen Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy képes e-számlák elfogadására. A fizetés a Braintree fizetési rendszerén, https://www.braintreepayments.com, vagy az Ön által használt e-kereskedelmi platform által biztosított fizetési rendszeren keresztül történik.

Az első hónap kivételével (lásd alább) a szolgáltatási díj minden naptári hónap 1. napján esedékes, ezért a kártyáját 3 napon belül terheljük meg az szolgáltatási díjjal; ennek érdekében biztosítania kell, hogy a Szolgáltatási díjat le lehessen vonni a kártyájáról. Ha a fizetés sikertelen, e-mail értesítéseket kap, és fizetési rendszerünk további két kísérletet tesz a kártya megterhelésére: a naptári hónap 5. és 7. napján. Ha a három levonási kísérlet egyike sem sikeres, akkor kapcsolatba lépünk Önnel, amennyiben ez sikertelen, a Szolgáltatását felfüggeszthetjük.

Az Ön kizárólagos felelőssége a forgalmi adó, használati adó, áfa és minden egyéb alkalmazandó adó megfizetése, amely kötelező abban az országban vagy régióban, ahol a vállalata be van jegyezve, vagy üzleti tevékenységet folytat, vagy amelyet egyébként bármely, bárhol megtalálható hatóság megkövetel. Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási Díjak nem tartalmazzák ezeket az adókat.

Első havi díj: az első hónapban a GRAVITY arányosan felszámítja az aktuális részhónapot és a következő hónap alapdíját. Példa: ha a Szolgáltatás április 20-án kezdődik, akkor először április 20-tól május 31-ig kell fizetnie az alapdíjat.

Az utolsó havi díj: A Szolgáltatás 30 napos felmondási idővel mondható le. Az utolsó érintett hónapban a GRAVITY felszámítja a lemondás teljes naptári hónapját. Példa: ha április 20-án mondja le a szolgáltatást, akkor május 20-ig kell fizetnie. Az előre fizetett díjak nem téríthetők vissza, a fizetendő hátralékokat a törlés időpontját követő hónap első napján számlázzuk ki.

7.3 Késedelmes fizetés

A GRAVITY fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint felfüggessze vagy megszüntesse a Szolgáltatáshoz való hozzáférését abban az esetben, ha a három sikertelen terhelési kérelmet követően tartozása áll fenn a GRAVITY-val szemben. Ön köteles megtéríteni a GRAVITY-nak az összegek beszedésével kapcsolatos valamennyi költséget. A GRAVITY minden késedelmes fizetés után évi 15% késedelmi kamatot számíthat fel. Ön egyetért és tudomásul veszi, hogy a GRAVITY nem vállal felelősséget a Szolgáltatáshoz való hozzáférés ilyen esetben történő felfüggesztéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Eltérő rendelkezés hiányában minden díjat a vonatkozó Árlistában megadott pénznemben adunk meg. Ön felelős a Szolgáltatás használatával kapcsolatos összes díj megfizetéséért.

8. HASZNÁLATI JOGOK, LICENC

A Szolgáltatás és annak minden összetevője és dokumentációja, beleértve, mindenfajta korlátozás nélkül, a Yuspify követőkódot, annak szerkezetét és bármely részét, a GRAVITY bizalmas információit, a GRAVITY API-kat, minden egyéb GRAVITY információt és anyagot, valamint a fentiekben leírt, az egész világra kiterjedő szellemi tulajdonjogokat, a GRAVITY, licencadói és/vagy beszállítói kizárólagos tulajdona. A GRAVITY, továbbá licencadói és/vagy beszállítói fenntartanak minden olyan jogot, amelyet a jelen Szerződés kifejezetten nem biztosít Önnek. A GRAVITY és Ön között, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatás által létrehozott és az Ön Fiókjához rögzített, tárolt és elemzett minden adat („Ügyféladatok”), valamint az Ügyféladatok világszerte fennálló szellemi tulajdonjoga az Ön kizárólagos tulajdona. A GRAVITY felhasználhatja az Ügyféladatokat a Szolgáltatás, a GRAVITY technológia módosítására és fejlesztésére, vagy további szolgáltatások nyújtására. A GRAVITY azonban nem használ fel semmilyen az Ön felhasználóinak személyét azonosíthatóvá tévő adatot.

Feltéve, ha Ön nem sérti ezt a Szerződést, a GRAVITY korlátozott, világméretű, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható licencet ad Önnek a Yuspify Szolgáltatás szoftverének a Weboldal(ak)-on belüli telepítéséhez és használatához, valamint az ajánláskérések és egyéb szolgáltatások eléréséhez.

Ön vagy alkalmazottai, tisztviselői, igazgatói vagy felhatalmazott vállalkozói (együttesen „Felhasználó”)

 1. nem használhatják a Szolgáltatást vagy annak bármely részét arra, hogy szolgáltatást nyújtsanak harmadik félnek vagy harmadik fél javára (akár közvetítő szolgáltatók útján, vagy a Szolgáltatás bármely részének „tükrözésével” (mirroring) vagy „keretezésével” (framing) vagy más módon), vagy nem jogosultak a Szolgáltatást a Felhasználókon kívül bárki más számára elérhetővé tenni;
 2. nem jogosultak másolni, módosítani, származtatott művet létrehozni vagy jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz, beleértve, korlátozás nélkül, hasonló vagy azzal versenyképes termék vagy szolgáltatás kifejlesztését is;
 3. em jogosultak eltávolítani,f kitakarni, elhomályosítani vagy megváltoztatni a Szolgáltatáson vagy annak bármely részén található tulajdonjogi értesítéseket vagy címkéket;
 4. nem jogosultak megzavarni, akadályozni vagy befolyásolni a Szolgáltatás integritását vagy teljesítményét vagy az abban található harmadik fél adatait;
 5. nem jogosultak közzétenni a Szolgáltatás bármely teljesítményének, funkcionális vagy egyéb értékelésének vagy teljesítményértékelésének eredményét,  azonban Ön jogosult az Ügyféladatok közzétételére;
 6. nem használhatják a Szolgáltatást számítógépes vírusok, férgek, trójai falovak és más káros vagy rosszindulatú kódok, fájlok, szkriptek, ügynökök vagy programok feltöltésére, tárolására vagy továbbítására;
 7. nem használhatják a Szolgáltatást jogsértő, becsületsértő vagy más módon jogellenes vagy megtévesztő anyagok gyűjtésére, feltöltésére, tárolására vagy továbbítására, illetve olyan adatok gyűjtésére, feltöltésére, tárolására vagy továbbítására, amelyek megsértik harmadik felek adatvédelmi jogait vagy a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeket, szabályokat vagy rendeleteket; vagy
 8. jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz vagy a kapcsolódó rendszerekhez vagy hálózatokhoz.

Ön (a) felelős azért, hogy minden Felhasználó betartsa a jelen Szerződést, (b) kizárólagos felelősséggel tartozik az Ügyféladatok integritásáért és törvényességéért, valamint az Ügyféladatok megszerzésének eszközeiért, és (c) felelős azért, hogy a Szolgáltatást csak a vonatkozó dokumentációval és az irányadó törvényekkel és kormányzati rendeletekkel összhangban használja. Ön ezennel tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a GRAVITY az Ön és a Felhasználók hozzáférésével és a Szolgáltatás használatával kapcsolatban adatokat gyűjtsön és elemezzen, javítsa a Szolgáltatást és a GRAVITY technológiáját, valamint hogy optimalizálja a Szolgáltatáshoz való hozzáférését és használatát.

A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem jelenti a tulajdonjog átruházását egyik fél szellemi tulajdonával kapcsolatban sem. „Szellemi tulajdon”-nak minősül: minden ötlet, koncepció, terv, találmány, kreatív alkotás, felfedezés, szabadalom, termék, specifikáció, számítógépes szoftver, adatbázis, eredeti műalkotás és szerzői alkotás, képlet, folyamat, anyagösszetétel, fejlesztés, rajz, megjegyzés, dokumentum, információt, mask work, üzleti titkok és anyagok, valamint azok javításait, védjegyeket és kereskedelmi neveket, valamint a kapcsolódó értékesítési, üzleti és marketing terveket.

9. ADATOK, AMIT GYŰJTÜNK

A Szolgáltatás használata során szervereink (amelyeket egy harmadik fél szolgáltató üzemeltethet) automatikusan információkat gyűjtenek az Ön Weboldaláról. A Szolgáltatás véletlenszerű sütiket generál a felhasználók azonosítására. Az ilyen adatok összegyűjtésével a GRAVITY megkapja az Ön Weboldala felhasználóinak bizonyos személyes adatait (cookie), ezért a GDPR szerint a GRAVITY adatfeldolgozónak minősül a felhasználók személyes adatai tekintetében. A GRAVITY minden személyes adatot az Adatvédelmi Szabályzatban leírt adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezel (elérhető itt: https://yuspify.com/en/data-processing-agreement/). Jelen Szerződés elfogadásával Ön egyben elfogadja az Adatkezelési Szabályzatunkat is. A Yuspify segítségével Ön nem használhatja fel vagy kapcsolhatja össze a felhasználók személyes azonosításra alkalmas adatait és a felhasználók preferencia-információival, a felhasználók kifejezett engedélye nélkül.

Használhatjuk a Yuspify-on keresztül, annak használatával összegyűjtött információkat saját üzleti céljainkra, feltéve, hogy az ilyen információkat anonimizáljuk oly módon, hogy sem az érintett felhasználó, sem az Ön Weboldala nem lesz azonosítható.

A Szolgáltatás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalhoz kapcsolódó adatokat a lakóhelye (székhelye) szerinti országon kívül tároljuk, feldolgozzuk és továbbítsuk.

A Yuspify-t nem összetévesztendő az ön Weboldalának más funkcióival vagy cookie -jaival, mivel ez technikailag egy külön szolgáltatásnak minősül, és nem kapcsolódik a Weboldal alapvető funkcióihoz, pl. megrendelések, kifizetések, szállítások. 1 first-party és 1 third party cookie-t használhatunk Weboldala látogatóinak böngészőjében a látogatási előzmények tárolására következő funkciókkal. A felhasználók (látogatók) megakadályozhatják a cookie-k használatát, de ekkor a Yuspify összes funkciója vagy az Ön Weboldala nem lesz használható.

10. TITOKTARTÁS

Ön és/vagy a GRAVITY hozzáférhet olyan információkhoz, amelyek bizalmasak és a másik fél tulajdonát képezik („Bizalmas információk”). A Bizalmas Információ magában foglal minden olyan információt, amelyet a közzétételkor írásban egyértelműen bizalmasnak minősítettek, valamint minden olyan információt, amelyet a nyilvánosságra hozatal körülményei alapján egy észszerűen eljáró személy bizalmasnak vélne. A GRAVITY Bizalmas Információi magukba foglalják, különösen, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatást, annak algoritmusait, módszereket, know-how-t, folyamatokat, terveket, új termékeket, fejlesztési munkát, marketingkövetelményeket, marketingterveket, jogvédett elnevezéseket, leendő jogvédett elnevezéseket, feltételeket és árakat a jelen Szerződés alapján, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos összehasonlító vagy egyéb összehasonlító tesztek eredményeit, minden esetben, függetlenül attól, hogy az ilyen információkat bizalmasnak minősítik-e.

A Bizalmas Információ magában foglalja a harmadik felektől kapott minden olyan információt, amelyet a közzétevő fél köteles bizalmas és szóbeli információként kezelni, és amelyet a közzétevő fél bizalmasnak minősített.

Ez a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik

 1. bármely olyan információra, amely a nyilvánosságra kerül az átvevő fél cselekedete vagy mulasztása nélkül,
 2. azon információkra, amelyek a nyilvánosságra hozatal előtt az átvevő fél jogszerű birtokában voltak, közzétételi korlátozás nélkül, vagy
 3. az átvevő fél önállóan dolgozza ki az ilyen Bizalmas Információk felhasználása vagy hivatkozása nélkül. Ha az átvevő fél köteles a Bizalmas Információkat bármely bíróság vagy kormányzati hatóság rendelkezésére bocsátani, akkor az átvevő fél vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátást megelőzően megfelelő írásos értesítést küld az átadó fél részére.

A jelen titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés megszűnése után is fennáll. Mindegyik fél vállalja, hogy (a) a Bizalmas Információkat semmilyen formában nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére, kivéve az érintett fél alkalmazottai, alvállalkozói, ügynökei vagy szolgáltatói számára, akiknek hozzá kell férniük az információkhoz ahhoz, hogy lehetővé tegyék az adott fél számára jogainak gyakorlását vagy a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését, vagy (b) nem használja a Bizalmas Információt a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Mindegyik fél vállalja, hogy minden észszerű lépést megtesz annak biztosítására, hogy a Bizalmas Információkat a felek alkalmazottai vagy ügynökei ne hozzák nyilvánosságra, tegyék elérhetővé vagy terjesszék azokat, megsértve a jelen Szerződést. Az átadó fél kérésére az átvevő fél megsemmisíti az átadó fél Bizalmas Információit, kivéve az archív biztonsági másolatot.

11. KORLÁTOZOTT GARANCIA

A GRAVITY nem vállal garanciát arra, hogy a Yuspify megfelel az Ön igényeinek, elvárásainak, vagy arra, hogy a Szolgáltatás megszakítás nélküli, adott időben elérhető, biztonságos vagy hibamentes lesz. A, GRAVITY szintén nem vállal garanciát a Szolgáltatás által elérhető eredményekre, illetve azok pontosságra vagy a Yuspify-on keresztül kapott információk megbízhatóságára. A GRAVITY szavatolja, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltatás nem érhető el, vagy ha működése hibás, a GRAVITY minden észszerű erőfeszítést megtesz az adott hiba orvoslására. Ez a GRAVITY egyetlen jogorvoslati kötelezettsége a Szolgáltatás megszakítása vagy hibái esetén.

A YUSPIFY HASZNÁLATÁVAL VAGY A YUSPIFY HASZNÁLATÁVAL ELÉRT EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN – A JELEN FEJEZETBEN KIFEJEZETTEN LEÍRTAKON TÚL –, A GRAVITY-T  A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTÁGABB ÉRTELEMBEN – NEM TERHELI SEMMILYEN, EGYÉB GARANCIÁLIS VAGY SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG ÉS A GRAVITY NEM VÁLLAL EGYÉB, KIFEJEZETT, KÖVETKEZMÉNYI VAGY JOGI KÖTELEZETTSÉGKÉNT ELŐÍRT SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT (IDEÉRTVE MEGHATÁROZOTT CÉLT SZOLGÁLÓ ÉS A JOGSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKET IS) A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN.

12. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A GRAVITY, VALAMINT, A GRAVITY LEÁNYVÁLLALATAI, KÉPVISELŐI, VEZETŐI, MUNKAVÁLLALÓI VAGY BESZÁLLÍTÓ – A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTÁGABB ÉRTELEMBEN – NEM TEHETŐEK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETBEN, SEMMILYEN OLYAN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, ÍGY KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, VAGY ELVESZTETT ÜZLETI HASZONÉRT (PROFITÉRT) ÉS MÁS, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMI A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL VAGY ANNAK NEM-ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN VAGY A WWW.YUSPIFY.COM ÉS A WWW.YUSP.COM WEBOLDALAKON ELÉRHETŐ ANYAGOKKAL ÉS SZOFTVEREKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜL. A FENTIEK IRÁNYADÓAK ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A VESZTESÉGEK VAGY KÁROK GONDATLANSÁGBÓL EREDNEK, ILLETVE HA A GRAVITY-T VAGY ANNAK KÉPVISELŐJÉT ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK ILYEN VESZTSÉGEK VAGY KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTÁGABB ÉRTELMEZÉS MELLETT, A GRAVITY KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A GRAVITY-NEK ADDIG MEGFIZETETT ÖSSZESÍTETT DÍJAK HAVI ÁTLAGÁNAK ÖSSZEGÉT.

13. KÁRTÉRÍTÉS

Ön tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja GRAVITY-t, leányvállalatait, képviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, beszállítóit vagy partnereit minden olyan követeléssel vagy igénnyel szemben, ideértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat is, amelyeket harmadik fél a jelen Szerződés vagy a Szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumok Ön által elkövetett megsértésével, vagy bármilyen jogszabály vagy harmadik fél jogainak Ön által elkövetett megsértésével kapcsolatban merül fel.

14. IDŐBELI HATÁLY ÉS MEGSZÜNTETÉS

A jelen a Szerződés és a Szolgáltatás a Szolgáltatás megkezdésének (Kezdőnap) napjával lép érvénybe – az Árlistában meghatározott – Próbaidőszakkal, és a Próbaidőszak lejártát követően határozatlan ideig marad érvényben. Ön bármely okból, vagy ok és indoklás nélkül felmondhatja a jelen Szerződést 30 (harminc) napos írásbeli, a GRAVITY részére e-mailben, a goodbye@yuspify.com címre megküldött, a Weboldalt és az érintett jogi személy nevét tartalmazó felmondással.

A GRAVITY bármely okból, vagy ok és indoklás nélkül megszüntetheti a Yuspify használatát (felmondhatja a jelen Szerződést), 30 (harminc) napos írásbeli, az Ön által megadott e -mail címre megküldött felmondással.

A GRAVITY azonnali hatállyal, írásban, az Ön részére megküldött felmondással felmondhatja a jelen Szerződést, ha Ön vagy bármely Felhasználó megszegi a jelen Szerződés bármely rendelkezését, és nem orvosolja a jogsértést a GRAVITY-tól kapott írásos értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül.

Ön azonnali hatállyal, írásban, a GRAVITY részére megküldött felmondással felmondhatja a jelen Szerződést, ha a GRAVITY megsérti a jelen Szerződés bármely rendelkezését, és nem orvosolja a jogsértést az Ön írásos értesítésének kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül.

Ha Ön a jelen Szerződést a GRAVITY jogsértésére hivatkozva mondja fel, abban az esetben is köteles megfizetni a GRAVITY részére a jogsértés időpontja előtt felmerült tényleges szolgáltatási díjakat, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos egyéb díjakat.

Ha a GRAVITY a jelen Szerződést az Ön által elkövetett jogsértésre hivatkozva felmondja, úgy köteles megfizetni a GRAVITY részére a tényleges szolgáltatási díjakat, az egyéb szakmai szolgáltatások díjait – ha felmerült ilyen – és minden olyan díjat, amely felmerült az összes vonatkozó megrendelési dokumentáció alapján a Szerződés hatálya idején. A jelen Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén

a jelen Szerződéssel biztosított valamennyi (használati) jogosultság azonnal megszűnik, és Önnek haladéktalanul fel kell függesztenie a Yuspify további használatát, és a GRAVITY megszünteti az Ön vagy bármely Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz, és

 1. meg kell semmisítenie a Szolgáltatással kapcsolatos teljes dokumentáció minden kézzelfogható másolatát, és törölnie kell annak minden elektronikus változatát, és el kell távolítania az összes GRAVITY követőkódot a Weboldalakról. A GRAVITY kérésére, Ön írásban köteles igazolni a GRAVITY felé, hogy teljes mértékben eleget tett az előző mondatban foglalt követelményeknek.
 2. A jelen Szerződés és a Szolgáltatás megszűnésekor a GRAVITY törli az összes jelenlegi Fiókját az előfizetési időszak utolsó napja utáni napon, amelynek eredményeképpen törlésre kerül törli a Fiók (ok)-ban elérhető összes profil. Amennyiben Ön a jelen Szerződést felmondja, úgy a későbbiekben nem lesz jogosult újabb Próbaidőszakra ugyanazon Weboldal(ak) tekintetében.

15. SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA

A GRAVITY fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa vagy módosítsa a jelen Szerződésben, a Szolgáltatásban vagy a Szolgáltatást szabályozó bármely szabályzatban foglalt feltételeket azáltal, hogy közzéteszi az új szerződést a GRAVITY www.yuspify.com vagy a www.yusp.com webhelyeken. Ön felelős az éppen érvényes megállapodások rendszeres ellenőrzéséért és felülvizsgálatáért. A GRAVITY által közzétett változtatásokat követően, amennyiben a Szolgáltatás további használja, úgy azt a közzétett változtatások elfogadásának minősítik a felek.

Amennyiben a GRAVITY úgy dönt, hogy a Szolgáltatást felmondja (annak nyújtását befejezi), úgy Ön tudomásul veszi, hogy köteles a Szolgáltatás használatát befejezni és más jogorvoslati lehetősége nincs.

Ha nem ért egyet a Szerződés feltételeivel, Önnek azonnal abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

16. ÜGYFÉLREFERENCIA

Ezennel megadja a GRAVITY-nak a jogot arra, hogy a GRAVITY promóciós anyagaiban és webhelyével kapcsolatban használja az Ön szervezetének kereskedelmi nevét és vállalati logóját, és azokban Önt a GRAVITY ügyfeleként megjelölje (azonosítsa).

17. EGYEBEK; ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNY

 1. A jelen Szerződés, beleértve az összes megrendelési dokumentumot, a felek közötti teljes megállapodást alkotja, és hatályon kívül helyez a Szerződés tárgyával kapcsolatban minden korábbi és egyidejű megállapodást, ajánlattal kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatot.
 2. A GRAVITY mentesül az alábbiakban felsorolt esetekben a kötelezettségeinek teljesítése alól, amennyiben a szolgáltatás nyújtását a GRAVITY-nak észszerűen fel nem róható okok akadályozzák, késleltetik vagy gátolják, ideértve – korlátozás nélkül – bármely vis maior eseményt, az internet-hozzáféréssel kapcsolatos problémákat vagy az Ön vagy harmadik fél által elkövetett vagy mulasztással okozott olyan problémákat, amelyeket az Ön vagy harmadik féltől származó berendezések, szoftverek vagy technológiák okoznak (nem a GRAVITY közvetlen irányítása alá tartozó harmadik féltől származó berendezések).
 3. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor ezt a rendelkezést a felek a jogilag megengedett legnagyobb mértékben érvényesítik, összhangban a felek eredeti szándékával, azzal, hogy a jelen Szerződés többi rendelkezése érvényben és hatályban marad.
 4. A jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségszegéssel, vagy megsértésével kapcsolatban érvényesíthető jogról való, bármelyik fél általi lemondás nem minősül bármely más vagy későbbi nemteljesítésről vagy jogsértésről történő lemondásnak.
 5. A felek független vállalkozások. Az itt leírt munkákat vagy szolgáltatásokat egyik fél nevében végző személyek nem tekinthetők a másik tisztviselőinek, ügynökeinek, vagy alkalmazottainak. Minden fél felelős saját tisztviselői, ügynökei, alkalmazottai és alvállalkozói tetteiért vagy mulasztásaiért. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy közös vállalatot hozna létre a felek között.
 6. A jelen Szerződésre és a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi kérdésre Magyarország törvényei az irányadók, és a felek megállapodnak abban, hogy alávetik magukat a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának. A felek egyetértenek abban, hogy az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződéseiről szóló egyezményt kifejezetten kizárják a jelen Szerződés alkalmazása során.